Reparatie inplannen » Algemene Voorwaarden

Algemene reparatievoorwaarden KC Witgoed

 

1. Indien de klant besluit op basis van de diagnose van de te verrichten reparatie besluit van de feitelijke reparatie af te zien, zullen alleen de diagnosekosten (voorrijden en arbeidsloon) in rekening worden gebracht.

2. Indien tijdens de uitvoering van de reparatie duidelijk wordt dat de globaal begrote kosten op basis van de in eerste instantie gemaakte diagnose aanzienlijk zullen worden overschreden, zal KC Witgoed overleg plegen met de klant.


3. Indien een tweede servicebezoek voor dezelfde reparatie noodzakelijk is, zullen voor dit tweede servicebezoek geen voorrijkosten in rekening worden gebracht.


4. De klant ontvangt een gespecificeerde rekening met betrekking tot de uitgevoerde reparatie.


5. Reparaties worden uitgevoerd op het bij de opdracht aangegeven adres.


6. Reparaties aan huishoudelijke apparaten worden uitsluitend tegen contante betaling verricht. Bij niet-contante betaling is KC Witgoed gerechtigd het gerepareerde apparaat onder zich te houden, totdat de rekening is voldaan en zullen administratiekosten in rekening worden gebracht.


7. Op alle tegen betaling door KC Witgoed uitgevoerde reparaties geldt een garantie van drie maanden op materiaal-, constructie- en/of reparatiefouten. De reparatienota geldt als garantiebewijs. Normale slijtage en aan slijtage onderhevige onderdelen, zoals rubber, kunststof en glas, zijn van deze garantie uitgesloten.


8. Een speciaal voor en in opdracht van de klant besteld onderdeel dient ten allen tijde te worden afgenomen en te worden betaald. Ook kan het onderdeel niet worden omgeruild.